logo

Ζεστό ή Κρύο κερί

Ζεστό ή Κρύο κερί

Ζεστό κερί
Το ζεστό κερί ξεριζώνει την τρίχα από τον θύλακα, εξασφαλίζοντας έτσι τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα από όλες τις προσωρινές μεθόδους αποτρίχωσης.

Πλεονεκτήματα
Το ζεστο κερί είναι αποτελεσματικό και προσφέρει βελούδινο δέρμα για πάνω από 5 εβδομάδες, ενώ ανάλογα με τον τύπο του δέρματος μπορεί να φθάσει και τις 8 εβδομάδες. Μετά από συχνή χρήση παρατηρείται αποδυνάμωση της τριχοφυΐας. Ειδικά για την αποτρίχωση προσώπου αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση. Λόγω της θερμότητας διαστέλλονται οι πόροι καθιστώντας πιο ανώδυνη την αποτρίχωση.

Μειονεκτήματα
Η μέθοδος με ζεστό κερί είναι πιο χρονοβόρα από το κρύο κερί. Ενδέχεται να δημιουργήσει ερεθισμό και κοκκίνισμα στό δέρμα, ανάλογα με την ευαισθησία του δέρματος. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα την ίδια ημέρα γιατί μπορεί να προκληθεί ερεθισμός.

Κρύο κερί
Το κρύο κερί, σε πάστα ή σε τζελ, εφαρμόζεται στο δέρμα χωρίς να χρειαζεται λιώσιμο, αλλά απλή θέρμανση στις χούφτες των χεριών. Παρ’ ότι ονομάζεται κερί, σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για χημικά σε μορφή τζελ, που δεν έχουν την αποτελεσματικότητα του κεριού. Η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη και το αποτέλεσμα είναι σχετικά ικανοποιητικό.

Πλεονεκτήματα
Το κρύο κερί είναι αποτελεσματικό και προσφέρει μεταξένιο αποτέλεσμα για 2 εβδομάδες τουλάχιστον. Είναι πολύ οικονομική μέθοδος, γρήγορη και εύκολη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και μετά τη συχνή χρήση παρατηρείται αποδυνάμωση της τριχοφυΐας. Το αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο από το ξύρισμα και τις αποτριχωτικές κρέμες.

Μειονεκτήματα
Τα περισσότερα κρύα κεριά λερώνουν κατά την διαδικασία της εφαρμογής, ενώ όσο πιο κρύα είναι η θερμοκρασία δωματίου, τόσο πιο δύσκολη είναι η εφαρμογή και η αφαίρεση του. Πολλές από αυτές τις ταινίες της αγοράς δεν είναι κερί, αλλά χημικά σε κάποια μορφή τζελ που η αποτελεσματικότητα τους επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Οι τρίχες δεν αφαιρούνται από την ρίζα και επανεμφανίζονται σχετικά γρήγορα. Συχνά προκαλείται ερεθισμός. Επίσης, οι τρίχες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χιλιοστά για να αφαιρεθούν.

Η αποτρίχωση με ζεστό κερί είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να απαλλαχθείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ειδικά για το πρόσωπο θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος.

Sensitive areas

A complete skin care is very important! Surely you do not want to carry razors with you during your vacation and shave your underarms or the bikini area every day. Shaving your armpits with a razor can be an easy solution, but you should know that it will only last for a few hours. Late at night, you might discover that the hair has grown back.

The same will happen during the summer with your bikini area. In the morning, you're going to feel confident while freshly shaven and wear your favorite swimsuit, but in the evening or the next morning you will be forced to shave the area again and again. Moreover, shaving increases your chance of getting ingrown hairs and rashes.

That's why the specialists at Carnaby labs have created the perfect solution for smoothness in all the sensitive areas which truly lasts longer. Similar to your face, the sensitive areas of the body need special care and attention. Carnaby has skillfully created products that offer velvet skin for several weeks. With 40 years of experience in hair removal, Carnaby has the solution you need.

Depilation with hot wax
Hot wax is suitable for use in all sensitive areas such as the underarms and bikini area.

Application
Carefully clean your skin, so that there is no trace of oils or greasiness, heat up the wax over low heat until it’s melted and has the consistency of honey, let it cool for a bit and spread a thin and even layer of wax in the sensitive spot you want to epilate. Let it cool. Pull abruptly the cooled wax in the opposite direction of hair growth. You are done!

Benefits
Waxing is one of the safest and most effective hair removal methods. It leaves your skin feeling velvety and its effects last up to five weeks since the hair is removed from its roots. Over time the hairs come out thinner and sparser. Also It is a very economical method since you depilate on your own.

Disadvantages
In the beginning, using wax might be painful and requires a skillful hand, if you decide to wax on your own. It sometimes causes irritation, so it is good idea to avoid long sun exposure and swimming in the sea or pool the day of your waxing. Also, the hair you want to remove should be at least three millimeters long.

Get the new innovative patent of Carnaby laboratories TODAY! Carnaby’s hot wax with the metallic spiral base and the tea light creates the perfect atmosphere to depilate on your own safely at home. You can forget heating up the wax on a gas or regular stove, and easily create the perfect atmosphere for your personal care in your own bathroom. Devote a little extra time to yourself for depilation with hot wax and have a smooth and soft skin for more than four weeks.

Cosmetic depilation with cold wax strips
Carnaby’s depilatory strips have the ideal size for application to any sensitive area on the body without any preparation. They weaken the hair and reduce the reappearance of fuzz making each subsequent application even simpler!

Application
Warm up the strip in your palms, cut the strip on the line and open it carefully to spread the wax evenly on both sides. Apply the strip on a clean and dry skin, pressing in the direction of hair growth, so that it sticks firmly on the skin. Pull sharply the strip opposite of the direction of hair growth parallel to the skin.

Advantages
Cold wax is effective and offers a silky smooth feeling for 2-4 weeks. It is a very economical, fast and easy method.

Disadvantages
The hair reappears, relative to hot wax, rather quickly. It often causes irritation. Also, the hair should be at least three millimeters long to depilate.

Professional depilation with cold Roll-On wax
Carnaby’s cold Roll-On wax for the body brings professional hair removal to your home and helps you remove hair easily, quickly and economically. With the innovative Roll-On applicator, professional waxing is now a piece of cake. Also your sensitive areas stay silky smooth for up to four weeks.

Application
The cold ROLL-ON wax made by Carnaby Laboratories is ready to use. Unscrew the ROLL-ON and remove the protective cover. Screw on the head you want to use. Warm up the tube by simply rubbing it between your palms and apply a thin layer of material, opposite to the direction of hair growth. Stick on the wax one thin fabric strip, from the ones included in the package, and pull the strip sharply, opposite to the direction of hair growth

Advantages
The Roll-On is a professional hair removal method which leaves your skin velvet for up to 4 weeks. Over time the hairs get thinner and sparser and It is a very economical method when you apply it on your own.

Disadvantages
The hair reappears, relative to hot wax, rather quickly. It often causes irritation. Also, the hair should be at least three millimeters long to depilate.

Viso Blue cosmetic hair removal cream
For last minute results and for sensitive areas, Carnaby Laboratories has created the Viso Blue cream. The gentle Viso Blue depilatory cream quickly and effectively removes hairs in sensitive areas such as the face. The active composition of Viso Blue removes unwanted hair, while its softening ingredients leave your skin irresistible.

Application
Apply the cream with a wooden spatula evenly, so that it covers the hair. Wait for 5-6 minutes (no longer than 10 minutes) and remove the cream with the plastic spatula. Rinse immediately with plenty of cool water, avoid using soap or alcohol.

Advantages
It is an extremely fast and completely painless method. You do not need any preparation and you can immediately leave the depilated areas uncovered. After use the skin remains very soft, since along with the unwanted hair, dead cells have also been removed from the skin’s surface (the accumulation of dead cells makes your skin dry).

Disadvantages
Does not remove hairs from the root, thus they grow back relatively quickly. Sometimes it causes a temporary “whitening” on the region used.

Beauty Care with the Magic Blond bleaching cream
If you are not yet familiar with the concept of hair removal or if the interval between depilating seems long, try Magic Blond bleaching cream. A unique product by Carnaby Laboratories, which leaves your sensitive areas smooth and eliminates even the darkest of hairs ... magic!

Application
Clean the area you want to bleach with cold water and soap. Prepare the mixture according to the instructions and apply it with a spatula to the area you want to bleach, completely covering the hair. After 15 min remove the mixture, using a spatula. Rinse well with cold water.

Beauty Care with the Viso Blue growth inhibitory gel
When do you plan to depilate next? With the revolutionary Viso Blue growth inhibitory gel by Carnaby Laboratories you will go off schedule! Thanks to Capislow, an herbal ingredient, the reappearance of hair in the sensitive areas slows significantly.

Application
You can use the Viso Blue Gel, after any epilation method. After waxing, thoroughly dry your skin. Apply the Viso Blue Gel immediately to the desired area. Gently massage until the gel is completely absorbed. For best results you should repeat the process twice a day for 28 days.